« terug naar vorige pagina

Spreekuren, beeldbellen en huisbezoek

Afspraakspreekuur
Dit spreekuur wordt iedere werkdag gehouden. Voor het spreekuur moet u altijd een afspraak maken. Beltijden: van 08.00u tot 10.00u. Huisbezoek vóór 10.00u aanvragen. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact (triage). Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Een gemiddeld consult duurt 10 minuten. Om het uitlopen van het spreekuur zo veel mogelijk te voorkomen, verzoeken we u het aantal te bespreken onderwerpen tijdens een consult te beperken tot één. Ook is het slechts mogelijk één patiënt per consult te bespreken.

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er dan rekening mee houden in onze agenda. 

Telefonisch terugbelspreekuur
Elke dag tussen 13.30u en 14.00u houdt de huisarts een telefonisch terugbelspreekuur. Wilt u de uitslag van uw onderzoek opvragen of een korte vraag stellen? Dan kunt u dit doorgeven aan de assistente tussen 08.00u en 10.00u. U wordt vervolgens teruggebeld op het door u opgegeven telefoonnummer.

Beeldbellen
Bij de praktijk is het mogelijk om een beeldafspraak in te plannen bij huisarts mevr. D.J.D. de Gast-Koek. U belt hiervoor de assistente en maakt een afspraak op het spreekuur. Rond het afgesproken tijdstip start de huisarts de beeldafspraak en ontvangt u een bericht via SMS op uw mobiele telefoon. Volg de stappen op uw mobiele telefoon. Als er na een afspraak een vervolgafspraak nodig is zal mevr. de Gast-Koek aangeven of beeldbellen in het specifieke geval een geschikte optie is.

Huisbezoek 
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Huisbezoeken dienen bij voorkeur vóór 10.00u te worden aangevraagd. Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandel mogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.