« terug naar vorige pagina

Medische gegevens opvragen en/of delen

Opvragen van medische gegevens
De huisartsen krijgen regelmatig een verzoek om inzage of een kopie van het patiëntendossier. Als patiënt heeft u het recht om uw medisch dossier in te zien. In principe werken de huisartsen dan ook mee aan een verzoek om inzage of een kopie. Het blijkt echter geregeld voor te komen dat patiënten onder druk worden gezet door instanties en anderen om medische gegevens af te staan. Daar is het recht op inzage natuurlijk niet voor bedoeld.

Indien instanties medische informatie van u willen, horen zij zich direct tot de huisarts te wenden. De huisartsen handelen een dergelijk verzoek alleen af bij een gerichte vraag en indien u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Indien de huisarts twijfels heeft over de achtergrond van het verzoek, neemt de huisarts contact met u op.

Delen van medische gegevens met andere zorgverleners
Als praktijk zijn wij aangesloten op het beveiligde netwerk van het LSP. Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Alleen de volgende zorgverleners kunnen aansluiten op dit systeem:

  • Huisartsen
  • Huisartsenpost / SMASH
  • Apothekers
  • Ziekenhuisapothekers
  • Medisch specialisten

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft toestemming gegeven voor het delen van uw medisch dossier, én
  • Zorgverleners mogen alleen de gegevens inzien als het nodig is voor uw behandeling.

Alleen bovengenoemde zorgverleners kunnen uw actuele medische gegevens inzien. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen hier dus niet bij. Ook andere zorgverleners, zoals een psycholoog of een fysiotherapeut, kunnen uw gegevens niet inzien via het LSP.

Voor meer informatie en/of registratie, zie ikgeeftoestemming.nl

Delen van medische gegevens met uw apotheek
Bij bepaalde medicijnen is het belangrijk dat de apotheek weet hoe hoog uw nierfunctiewaarde is. Als deze waarde is verminderd, moet de dosering van het medicijn worden verlaagd. Sommige medicijnen zijn zelfs helemaal niet geschikt bij een verminderde nierfunctie.

Om complicaties te voorkomen, delen de huisartsen dan ook uw nierfunctiewaarde met uw apotheek. Dit is dus in het belang van uw gezondheid. Voor meer informatie over verminderde nierfunctie, zie verminderde nierfunctie

Op onderstaande link vindt u informatie over de nieuwe wetgeving met betrekking tot inzage in uw dossier

OPEN