« terug naar vorige pagina

POH-S

Diabetes Mellitus
We zijn aangesloten bij de zorggroep West Brabant. De Zorggroep West-Brabant organiseert samen met 95 huisartsen in de regio Roosendaal, Bergen op Zoom en Tholen de zorg voor patiënten op het gebied van Diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Voor de zorg van de DM patiënten hebben wij een POH-Somatiek in dienst. Zij heeft nauw contact met de diëtiste en andere paramedici in het kader van de DM zorg. Er is regelmatig overleg tussen de POH-S en de artsen. De onderzoeksresultaten en consulten worden geregistreerd in het KIS (Vital Health). De zorggroep bekijkt en vergelijkt de resultaten van de praktijk en zet die af tegen de resultaten van andere praktijken in de regio.

COPD en astma
Ook de zorg voor de COPD patiënten wordt voornamelijk verzorgd door onze POH-S. Ook hiervoor zijn we aangesloten bij ketenzorg West-Brabant.

CVRM
De CVRM wordt gedaan door de POH-S en de artsen samen. Regelmatig vindt overleg tussen de artsen en POH-S plaats. Patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (primaire preventie) en patiënten die al bekend zijn met hart- en vaatziekten (secundaire preventie) worden met een vaste regelmaat gecontroleerd. Meestal worden deze personen jaarlijks of halfjaarlijks door ons opgeroepen om bloed te laten prikken ter controle van de vetten, glucose en nierfunctie waarna ze op het spreekuur komen. De SP-controles worden ook door de assistentes uitgevoerd.