« terug naar vorige pagina

Huisartsencoöperatie West-Brabant

De praktijk is lid van de Huisartsencoöperatie West-Brabant . De Huisartsencoöperatie West-Brabant is sinds 01-04-2008 aktief en inmiddels nemen ongeveer 92 huisartsen in de regio eraan deel.
De zorg die de huisartsen aan bepaalde patiëntengroepen met chronische aandoeningen willen leveren is vastgelegd in protocollen. Momenteel geldt dit voor patiënten met Diabetes Mellitus (suikerziekte), patiënten met COPD en patiënten met hart- en vaatziekten (inclusief hypertensie = hoge bloeddruk).

De aangesloten huisartsen rapporteren periodiek de geboden zorg aan hun patiënten en de daarmee behaalde resultaten. Zij kijken kritisch naar deze resultaten en scherpen waar nodig hun zorg en aandacht aan. Dit alles gebeurt anoniem: er worden geen tot de patiënt te herleiden gegevens verwerkt in de rapportage.

www.hcwb.nl